Informacja dotycząca składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Bytomiu.

Właścicielem i zarządzającym instalacją – składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – zlokalizowanym przy al. Jana Pawła II  nr 10 w Bytomiu, od dnia 02.03.2020 r. jest Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu przy pl. T. Kościuszki 11.

Składowisko odpadów jest składowiskiem podpoziomowo-nadpoziomowymi i składa się z 4 kwater w tym kwatery I, II i III są w fazie rekultywacji. Do eksploatacji przygotowana jest IV kwatera składowiska o powierzchni 2,20 ha i pojemności 314400 m3.

Całkowita powierzchnia terenu składowiska wynosi około 11,28 ha w tym powierzchnia zaplecza wynosi 1,45 ha.


Dane teleadresowe:
al. Jana Pawła II 10, 41-902 Bytom 
tel. (32) 39 67 131 - Aleksandra Polak Kierownik Działu Administracyjnego 
e-mail: aleksandra.polak@bpk.pl


Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.