Wiadomości
Planowana przerwa w dostawie wody ul. Musialika 48

Planowany czas zamknięcia zasilania: 28 X 2020r.  
Planowana godzina zamknięcia zasilania: 8:00 - 16:00
Planowany obszar bez wody: ul. Musialika 32,33,36, 39,41,42, 47,48,49, 52,54