eBOK

Fundusze
unijne

Informacja w sprawie kroków prawnych wobec autorów i inspiratorów materiału, który ukazał się w „Wiadomościach” na antenie TVP 1 i „Głosie Regionów” na antenie TVP 3 z dnia 3 sierpnia 2023 r.

BPK wysypisko śmieci

3 sierpnia 2023 r. na antenie TVP 1 w programie „Wiadomości” został wyemitowany materiał Bartosza Łyżwińskiego zawierający liczne zmanipulowane informacje dotyczące działalności BPK Sp. z o.o. W związku z publikacją materiału pełnego nieprawdziwych informacji oraz insynuacji, niezwłocznie podejmiemy zdecydowane kroki prawne w związku z naruszeniem prawa do renomy spółki. Materiały te naruszają dobra osobiste pracownika spółki.

Redakcja „Wiadomości” przygotowała skrajnie nierzetelny materiał – nie zadając ani jednego pytania spółce BPK Sp. z o.o., która prowadzi składowisko odpadów komunalnych. Nie skorzystała także z informacji, które są publicznie dostępne na stronie internetowej www.bpk.pl, stanowiących odpowiedzi na wcześniejsze pytania zadane przez przedstawiciela TVP. Materiał „Wiadomości” miał charakter propagandowy, a nie dziennikarski.

Nieprawdziwa jest teza, jakoby za kształtowanie polityki cenowej, udział w negocjacjach i zawieranie umów odpowiadał kto inny niż Zarząd Spółki BPK Sp. z o.o.

Składowisko odpadów prowadzone przez BPK Sp z o.o. zakończyło 2022 rok rekordowym wynikiem finansowym. Zysk z działalności składowiska w 2022 r. wyniósł ponad 3 mln 845 tys. zł, natomiast w ciągu ostatnich trzech lat – od momentu przejęcia zadania zarządzania składowiskiem – zysk z jego działalności wyniósł ponad 8 mln 805 tys. zł. Nieprawdą jest zatem stwierdzenie, jakoby spółka czy też miasto straciły miliony złotych na działalności składowiska. 

Nieprawdziwa jest informacja, jakoby za składowanie odpadów jakakolwiek firma płaciła miastu. Podmiotem prowadzącym składowisko odpadów komunalnych jest BPK Sp. z o.o. Nieprawdą jest także to, że za składowanie odpadów o kodzie 19 12 12 w latach 2020-2021 przedsiębiorstwo płaciło spółce kwotę 175,10 zł – wynegocjowana kwota za odbiór i składowanie tego odpadu była około dwukrotnie wyższa. Materiał „Wiadomości” manipuluje wobec tego faktami, zestawiając dwa różne kody odpadów.

Nieścisła jest informacja jakoby na składowisko trafiały odpady „spod ruskiej granicy”. Umowy na składowanie odpadów BPK Sp. z o.o. zawierało w ciągu ostatnich trzech lat z podmiotami wyłącznie z województwa śląskiego i Małopolski. Odpady dostarczane na składowisko odpadów przy al. Jana Pawła II pochodzą zawsze z Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Zmiany ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. spowodowały zniesienie regionalizacji gospodarki komunalnej i powiązanego z nią zakazu przetwarzania wybranych odpadów poza granicami regionów. Spółka nie ma wpływu na źródło pochodzenia odpadów.

Nieprawdą jest jakoby kierownik składowiska Aleksandra Polak prowadziła negocjacje. Negocjacje były prowadzone przez Zarząd BPK Sp. z o.o. – kierownik składowiska nie miała wpływu na wysokość wynegocjowanych cen.

Naruszająca prawo do renomy spółki i nieprawdziwa jest sugestia, jakoby  za decyzją o zawarciu umowy z podmiotami biorącymi udział w negocjacjach stał „dziwny układ”. 

Także w programie „Głos Regionów Interwencje” wyemitowanym 3 sierpnia na antenie TVP 3 pojawiły się liczne nieprawdziwe informacje oraz stwierdzenia naruszające renomę spółki.

Narusza prawo do renomy spółki twierdzenie, jakoby składowisko intensywnie pracowało nie na rzecz mieszkańców tylko kolegów obecnej władzy. Składowisko od trzech lat rokrocznie przynosi zyski BPK Sp. z o.o. 

Nieprawdziwa jest informacja, aby kiedykolwiek trwał proceder przywożenia na bytomskie składowisko odpadów z Niemiec. 

Nieprawdziwa jest informacja, że efektami kontroli WIOŚ przeprowadzonej w 2022 r. na składowisku odpadów było stwierdzenie podwyższonych wartości metali ciężkich na składowisku. Takich badań na składowiskach odpadów się nie przeprowadza. Kontrola WIOŚ była spowodowana wystąpieniem BPK do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z wnioskiem o zmianę pozwolenia zintegrowanego w sprawie rozszerzenia decyzji o dwa kody odpadów – skratki i zawartość piaskowników. Kontrola ta zakończyła się wydaniem przez WIOŚ postanowienia stwierdzającego spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska przez instalację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowaną przy al. Jana Pawła II. Jej efektem była zmiana pozwolenia zintegrowanego w zakresie przyjmowania skratek i zawartości piaskowników na składowisko.

Zarząd Spółki

   

Serwis używa plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w informacji w zakresie ochrony danych osobowych

   

Rozmiar tekstu


Wersja kolorystyczna