Laboratorium

eBOK

Fundusze
unijne

Laboratorium Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. funkcjonuje jako odrębny dział w strukturach spółki.

Prowadzi działalność badawczą głównie na potrzeby Działu Oczyszczalni Ścieków, dla poszczególnych działów BPK, a także klientów zewnętrznych. W laboratorium pracuje wykwalifikowany personel, którego kompetencje są regularnie podnoszone poprzez udział w szkoleniach oraz w badaniach międzylaboratoryjnych.

Działalność laboratorium to przede wszystkim:

 • pobieranie próbek do badań
 • wykonywanie badań fizycznych i chemicznych ścieków nieoczyszczonych, oczyszczonych, przemysłowych, wód opadowych i roztopowych, wód powierzchniowych, osadów ściekowych i osadu czynnego,
  – kontrola prawidłowości procesów technologicznych zachodzących w oczyszczalniach ścieków zarządzanych przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. (laboratorium sprawdza czy oczyszczalnie spełniają swoją rolę i funkcjonują w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego),
 • wykonywanie  badań – w zależności od potrzeb – dla poszczególnych działów Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., a także dla klientów zewnętrznych.

Akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji

Pierwsze prace przygotowawcze zmierzające do otrzymania akredytacji Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. rozpoczęło w maju 2019 r.
Wniosek o akredytację został wysłany do Polskiego Centrum Akredytacji 22 marca 2020 r. Ogłoszenie na terenie Polski stanu epidemicznego w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa sprawiło, że kolejne działania przesunęły się w czasie. Audit oceniający odbył się w dniach 27-28 sierpnia 2020 r. W jego wyniku Laboratorium otrzymało wytyczne, które należało  wdrożyć w terminie do 28 października 2020 r. Koniec roku przyniósł dobre wiadomości. 9 grudnia 2020 r. Laboratorium otrzymało akredytację.
Otrzymanie akredytacji otwiera przed BPK nowe możliwości. Do tej pory Laboratorium prowadziło działalność badawczą tylko na potrzeby wewnętrznych komórek organizacyjnych Spółki, teraz takie usługi może świadczyć również klientom zewnętrznym. Laboratorium wykonuje fizyczne i chemiczne badania ścieków nieoczyszczonych i oczyszczonych pochodzących z oczyszczalni ścieków, z przydomowych oczyszczalni ścieków, przemysłowych wprowadzanych do kanalizacji, a także wód opadowych oraz wód
powierzchniowych z rzek i strumieni.
Akredytacja jest obiektywnym dowodem na to, że Laboratorium  działa zgodnie z najlepszą praktyką oraz zgodnie z wdrożonym systemem zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO/ IEC 17025:2018-02.  Raporty z badań wydawane przez akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji Laboratorium  są  uznawane przez zainteresowane instytucje w Polsce i na arenie międzynarodowej, w krajach będących sygnatariuszami wielostronnych porozumień (MLA/ MRA).

 
Korzyści wynikające z akredytacji Laboratorium:

 • Akredytacja potwierdza wysoką jakość usług oferowanych przez Laboratorium oraz kompetencje personelu.
 • Akredytowane podmioty dostarczają wiarygodne oraz precyzyjne wyniki i informacje, na podstawie których mogą być podjęte decyzje np. w zakresie ochrony środowiska.
 • Zapewnienie klientom poufności oraz bezpieczeństwa przechowywanych i przekazywanych wyników badań, zgodnie z przyjętą Polityką Jakości Laboratorium.
 • Jakość prowadzonych badań jest wielokrotnie potwierdzona w szeregu porównań międzylaboratoryjnych, podczas których Laboratorium uzyskuje zawsze bardzo dobre wyniki.
 • Akredytacja jest obiektywnym dowodem na to, że Laboratorium  działa zgodnie z najlepszą praktyką;
 • Laboratorium pracuje zgodnie z wdrożonym systemem zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO/ IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji  laboratoriów badawczych i wzorcujących”, którego spełnienie stanowi podstawę uzyskania akredytacji.
 • Raporty z badań wydawane przez akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji Laboratorium  są  uznawane przez zainteresowane instytucje w Polsce i na arenie międzynarodowej, w krajach będących sygnatariuszami wielostronnych porozumień (MLA/ MRA).


Załączniki:

   

Serwis używa plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w informacji w zakresie ochrony danych osobowych

   

Rozmiar tekstu


Wersja kolorystyczna