Sieć wodociągowa

eBOK

Fundusze
unijne

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. eksploatuje  455 km sieci wodociągowej (w tym 114 km stanowią podłączania) znajdującej się na terenie Bytomia. Dodatkowo na terenie Bytomia pracuje 11 pompowni wody.

Eksploatacja sieci wodociągowych oraz dostarczanie wody mieszkańcom miasta to jedno z podstawowych zadań Spółki.
Do zadań Działu Sieci Wodociągowej należy:

  • utrzymywanie sieci oraz całej infrastruktury wodociągowej we właściwym stanie technicznym, który zapewni jej prawidłowe funkcjonowanie, a więc sprawne dostarczanie wody do odbiorców,
  • usuwanie awarii,
  • remont i wymiana uszkodzonych lub wyeksploatowanych odcinków sieci wodociągowej,
  • modernizacja wodociągu w ramach planów inwestycyjnych,
  • gromadzenie i analizowanie danych o sieci wodociągowej,
  • wymiana wodomierzy.
     

Woda pod kontrolą

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. przeprowadza badania wody zdatnej do picia w ramach monitoringu kontrolnego 11 razy w roku, w zakresie monitoringu przeglądowego raz w roku w 18 stałych punktach miasta w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Badania kontrolne przeprowadzane są również przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.
W uzasadnionych przypadkach Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne prowadzi także badania kontrolne jakości wody w wybranych punktach miasta.
Dodatkowo przeprowadzane są badania wody z cysterny zgodnie z „Procedurą mycia, dezynfekcji oraz użytkowania cysterny służącej do zaopatrzenia ludzi w wodę”.

Podział sieci wodociągowej

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne eksploatuje główną sieć wodociągową oraz przyłącza wodociągowe, które wybudowała, wówczas granicą podziału własności sieci wodociągowej jest pierwszy zawór za wodomierzem głównym.
Natomiast w przypadku przyłącza wodociągowego wybudowanego przez Odbiorcę – granicą podziału własności sieci wodociągowej jest zasuwa podłączeniowa.
Na zestaw wodomierzowy składa się wodomierz (dostarczany i montowany przez BPK) oraz dwa zawory.
Wodomierz główny jest własnością BPK. Jednak odpowiednie zabezpieczenie (np. przed zmrożeniem, kradzieżą lub mechanicznym uszkodzeniem) wodomierza gwarantujące prawidłowe jego funkcjonowanie oraz dbanie o jego właściwy stan techniczny leży po stronie Odbiorcy, zgodnie z zapisem w umowie. Za zestawem wodomierzowym, na instalacji wewnętrznej, wymagana jest zabudowa odpowiedniego zaworu zwrotnego (antyskażeniowego), który zapobiega cofaniu wody z instalacji.

W przypadku kradzieży lub uszkodzenia wodomierza (mechanicznego, zamarznięcia), koszty  z tym związane ponosi Odbiorca. Układ pomiarowy powinien być zabudowany w miejscu umożliwiającym prawidłową, poziomą zabudowę układu oraz umożliwiającym swobodny odczyt liczydła wodomierza.
Instalacje wodociągową za układem pomiarowym eksploatuje Odbiorca. To on dba o właściwy stan techniczny instalacji i we własnym zakresie usuwa wszelkie występujące awarie.

   

Serwis używa plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w informacji w zakresie ochrony danych osobowych

   

Rozmiar tekstu


Wersja kolorystyczna