Składowisko odpadów

eBOK

Fundusze
unijne

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. jest właścicielem i zarządzającym składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy al. Jana Pawła II  nr 10 w Bytomiu. Spółka przejęła obiekt 2 marca 2020 r., do tego czasu był on bowiem dzierżawiony prywatnemu podmiotowi.

Umowa dzierżawy składowiska została zawarta w 2017 r. Wówczas decyzją Marszałka woj. Śląskiego na prywatną firmę zostały przeniesione wszystkie prawa i obowiązki związane z jego eksploatacją. BPK pobierało od nowego zarządcy wyłącznie czynsz dzierżawny, mając jedynie teoretyczną kontrolę nad tym, jakie odpady przywożone były na teren składowiska.

Przejęcie instalacji niesie ze sobą także korzyści ekonomiczne, bowiem będą mogły tu trafiać odpady wytwarzane przez BPK, tj odpady przemysłowe, jak np. osady ściekowe, skratki i zawartość piaskowników z oczyszczalni, odpady budowlane czy mineralne, za których odbiór do tej pory spółka musiała płacić innym podmiotom.

Obecnie na składowisku eksploatowana jest tylko jedna z czterech kwater (nr 4 o pojemności 314400 m3). Technologia składowania odpadów jest określona w zatwierdzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego Instrukcji prowadzenia składowiska i jest bezpieczna zarówno dla mieszkańców jak i środowiska. Na składowisko Spółka przyjmuje odpady od 24 sierpnia 2020 r. 

BPK wysypisko śmieci 3

28 lutego 2023 r. BPK uzyskało decyzję wydaną przez Marszałka Województwa Śląskiego zmieniającą pozwolenie zintegrowane w zakresie rozszerzenia rodzajów kodów przyjmowanych odpadów o skratki i zawartość piaskowników – są to odpady wytwarzane przez BPK na naszych oczyszczalniach ścieków.

BPK odbiera odpady wyłącznie od podmiotów, z którymi zawarto umowy na dostarczanie odpadów, zgodnie z obowiązującym cennikiem za przyjmowane do składowania odpady. BPK zgodnie z art. 137 ust. 6 ustawy o odpadach informuje, że udział w cenie za przyjęcie odpadów do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy al. Jana Pawła II 10 w Bytomiu odprowadzany na fundusz rekultywacyjny wynosi 3%.

   

Serwis używa plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w informacji w zakresie ochrony danych osobowych

   

Rozmiar tekstu


Wersja kolorystyczna