eBOK

Fundusze
unijne

Inflacja i ceny prądu wpłyną na ceny wody i ścieków

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne złożyło wniosek taryfowy do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Przy tworzeniu nowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków spółka musiała wziąć pod uwagę m.in. wysoką inflację, wzrost kosztów zakupu wody, wzrost kosztów energii elektrycznej i cieplnej, wzrost kosztów eksploatacyjnych, wzrost płacy minimalnej. W porównaniu do 2020 r. koszty wzrosły niemal o 60%! Wiąże się to bezpośrednio z trudną sytuacją gospodarczą w kraju i z dynamicznym wzrostem cen, który dotyka także samorząd. Po zatwierdzeniu taryfy dla Bytomia za wodę zapłacimy podobnie jak mieszkańcy Mysłowic, Chorzowa czy Siemianowic Śląskich.

Koszty wzrosły niemal o 60%

Na wysokość opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków wpływ mają m.in. koszty związane z zakupem wody, zużyciem energii, utrzymania i eksploatacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. W oparciu o realnie ponoszone koszty oraz wytyczne z rozporządzenia w sprawie określania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne opracowuje trzyletnią taryfę, którą następnie zatwierdza Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
W porównaniu do kosztów uwzględnionych przy taryfie opracowanej przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne w 2020 r. podstawowe koszty związane z zakupem wody, energii elektrycznej, remontów i eksploatacji sieci w 2023 r. wzrastają o ponad 58%. Najbardziej dotkliwy wzrost kosztów dotyczy dziedzin, na które Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne nie ma żadnego wpływu – koszty zużycia energii elektrycznej w 2023 r. są o ponad 232% wyższe niż 2020 r., a koszty zakupu wody wzrosły aż o 37%! W okresie 3 lat obowiązywania dotychczasowej taryfy skumulowana inflacja to ponad 30%.

BPK dopłaciło 9,5 mln zł do rachunków bytomian

Wysoka inflacja, wzrost kosztów energii elektrycznej, wzrost płacy minimalnej doprowadziły do tego, że już w 2022 r. koszty odbioru i oczyszczania ścieków z mieszkań bytomian wyniosły 54,6 mln zł i były wyższe od przychodów pochodzących z opłat pobieranych od bytomian o 4,6 mln zł. Podobnie w tym roku. Tylko od stycznia do sierpnia Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne straciło na działalności wodno-kanalizacyjnej 9,5 mln zł. Oznacza to, że dopłaciło prawie 10 mln zł do rachunków bytomian za dostawę wody i odprowadzanie ścieków. Tylko ograniczenie działań inwestycyjno – remontowych oraz wdrożenie planu drastycznych oszczędności umożliwia Spółce dalsze funkcjonowanie. Przy tworzeniu nowej taryfy, BPK nie może kalkulować straty – spółka nie może prowadzić działalności poniżej rzeczywistych kosztów dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Co więcej, zgodnie z przepisami, BPK nie może pokrywać kosztów związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków, przychodami pochodzącymi z innego rodzaju prowadzonej działalności. 

Propozycja nowej taryfy

Zgodnie z projektem wniosku taryfowego, w pierwszym roku obowiązywania nowej taryfy w Bytomiu cena za 1 m sześc. wody ma wynieść 7,77 zł brutto, zaś za odprowadzanie ścieków – 12,87 zł brutto. W drugim roku obowiązywania taryfy cena będzie wynosiła 8,26 zł za 1 m sześc. wody i 13,22  zł za 1 m sześc. odprowadzanych ścieków, natomiast w trzecim roku odpowiednio – 8,55 zł i 13,25 zł. Nowa taryfa wejdzie w życie po ok. 14 dniach po jej zatwierdzeniu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 

Statystycznie dla przeciętnego bytomianina, zużywającego około 2,8 m sześc. wody miesięcznie, w pierwszym roku obowiązywania nowej taryfy będzie się wiązała z miesięcznym wzrostem opłaty o około 13 zł za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki.  Dziś cena za 1 litr dostarczanej przez BPK wody wynosi niecałe 0,7 grosza, a w pierwszym roku obowiązywania nowej taryfy będzie wynosiła niecałe 0,8 grosza.

BPK inwestuje we własne źródła energii

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne, aby ograniczyć koszty związane z zakupem energii inwestuje we własne odnawialne źródła energii. W Oczyszczalni Ścieków „Centralna” przedsiębiorstwo korzysta z biogazu, z którego produkowana jest energia elektryczna zaspokajająca 50 proc. potrzeb oczyszczalni. BPK wybudowało w ostatnich latach 4 instalacje fotowoltaiczne,  instaluje także kolejne na terenie swoich obiektów.

   

Serwis używa plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w informacji w zakresie ochrony danych osobowych

   

Rozmiar tekstu


Wersja kolorystyczna