eBOK

Fundusze
unijne

BPK podpisało umowę o dofinansowanie

fundusze-europejskie
fundusze-europejskie-belka

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w dniu 14 czerwca 2024 r. podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn. Budowa instalacji OZE opartej o biogaz na oczyszczalni ścieków „Centralna” w Bytomiu przy ul. Sikorskiego 5a w Radzionkowie.

Projekt obejmuje budowę nowego WKF z maszynownią w miejscu istniejącego OKF oraz rozbudowę węzła przeróbki osadu, o punkt odbioru osadu dowożonego wraz z pompownią
i zbiornikiem osadów dowożonych, montaż nowego zagęszczacza osadu nadmiernego i wirówki osadu w istniejącym budynku operacyjnym. W ramach rozbudowy przewidziano również budowę nowego zbiornika osadów przefermentowanych oraz dodatkowych obiektów w węźle oczyszczania biogazu (odsiarczanie, osuszanie, redukcja siloksanów, etc.). Dodatkowo ujęto konieczną modernizację układu elektroenergetycznego obejmującą zabudowę nowego agregatu kogeneracyjnego w nowym budynku, wymianę istniejących agregatów kogeneracyjnych, budowę buforu ciepła odpadowego oraz dostosowanie pozostałej infrastruktury towarzyszącej. W ramach projektu przewidziano także działania edukacyjne mające na celu promowanie odnawialnych źródeł energii w formie publikacji oraz konferencji wraz z doradztwem świadczonym na rzecz podmiotów zewnętrznych podczas ww. konferencji.

Grupę docelową projektu stanowić będą mieszkańcy Gminy Bytom.

Projekt ma na celu dążenie do samowystarczalności energetycznej BPK Sp. z o.o., poprawę jakości powietrza w regionie oraz zmniejszenie ilości powstających na terenie oczyszczalni osadów ściekowych.

Przeprowadzone prace pozwolą na ponad dwukrotne zwiększenie ilości wytworzonej energii elektrycznej oraz cieplnej wytwarzanej ze źródeł OZE. Obecnie ilość wytwarzanej energii elektrycznej wynosi 1492 MWh/rok natomiast po zakończeniu projektu wyniesie ona 3200 MWh/rok. Ilość wytwarzanej energii cieplnej wynosi obecnie 1620 MWh/rok, a po zakończeniu projektu wartość ta wyniesie 3580 MWh/rok. Efektem realizacji projektu będzie więc zmniejszenie wydatków z tytułu zakupu energii, poprawa efektywności energetycznej w spółce oraz w znacznym stopniu ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz innych szkodliwych gazów emitowanych przy produkcji energii ze źródeł konwencjonalnych. Oszacowano zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o wartość 1209,2640 przedstawianą w tonach równoważnika CO2/rok.

Całkowita wartość projektu: 45 012 500,00 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 27 786 562,50 zł

   

Serwis używa plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w informacji w zakresie ochrony danych osobowych

   

Rozmiar tekstu


Wersja kolorystyczna