Dla klientów

eBOK

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Jakie rodzaje odpadów są przyjmowane do PSZOK?

Do PSZOK przyjmowane są następujące frakcje odpadów:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte baterie i akumulatory pochodzące ze sprzętu gospodarstwa domowego
 • przeterminowane leki, opakowania po lekach,
 • przeterminowane chemikalia (m.in. opakowania po farbach, tuszach, środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby),
 • zużyte opony (8 sztuk na rok na nieruchomość/lokal mieszkalny),
 • łącznie zbierane frakcje odpadów: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe,
 • bioodpady,
 • meble i odpady wielkogabarytowe,
 • odpady remontowe i rozbiórkowe (w ilości 1,5 Mg na rok na nieruchomość/lokal mieszkalny) tj.: gruz ceglany, tynkarski, betonowy, ceramiczny, płyty kartonowo gipsowe, szkło okienne, potłuczona armatura sanitarna, materiały izolacyjne, które powstały w trakcie samodzielnie wykonywanych prac remontowych wewnątrz lokalu mieszkalnego z wyłączeniem papy oraz innych pokryć dachowych, a także odpadów niebezpiecznych, w szczególności azbestu,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
 • odpady niebezpieczne.

Jak mogę zamówić powiadomienia SMS?

Jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia o awariach i przerwach w dostawie wody na telefon komórkowy musisz jedynie:
1. Wysłać SMS pod numer telefonu 664-071-064 o treści zawierającej adres, którego ma dotyczyć informacja o przerwie w dostawie wody lub wystąpieniu innych zakłóceń w dostawie wody.
2. W treści SMS-a wystarczy podać: ulicę lub plac i numer domu (bez polskich znaków). Przykład: strzelcow bytomskich 23. 
3. Jeżeli Klient mieszka przy placu, w treści SMS-a należy dodać słowo „plac”. W przypadku braku słowa „plac”, BPK przyjmie, że wskazany adres dotyczy ulicy. Przykład: plac Sikorskiego 20. 4. Na jeden numer można otrzymywać informacje dotyczące różnych adresów. Każdy adres należy zgłosić poprzez wysłanie odrębnego SMS-a.

Jakie usługi dodatkowe są świadczone przez BPK?

Usługi dodatkowe świadczone przez BPK ujęte są w cenniku dodatkowym, który znajdziesz tutaj – kliknij.

Co muszę zrobić, żeby zawrzeć umowę o zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków?

W celu zawarcia umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków należy:

I. Złożyć w Bytomskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. wniosek dotyczący zawarcia umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków. 

Formularz wniosku można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego przy placu Kościuszki 11 w Bytomiu lub pobrać tutaj (link do wniosku)

II. Do wniosku należy dołączyć:

 • protokół przekazania wodomierza,
 • tytuł prawny do nieruchomości lub oświadczenie o nieuregulowanym stanie prawnym,
 • dokumenty rejestrowe firmy (w przypadku jeśli umowa ma być zawarta z osobą prowadzącą działalność gospodarczą bądź z firmą),
 • uchwałę wspólnoty o wyborze zarządcy.

Formularz protokołu przekazania wodomierza można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego przy placu Kościuszki 11 w Bytomiu lub pobrać ze tutaj (link do formularza).


III. Po otrzymaniu wniosku dotyczącego zawarcia umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków, Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne sporządza nową umowę.


IV. Nowa umowa – w dwóch egzemplarzach – jest wysyłana pocztą do Klienta. Po podpisaniu umowy Klient odsyła jeden jej egzemplarz do Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego.

Umowę można podpisać także osobiście w siedzibie Bytomskiego Przedsiębiorstwa  Komunalnego przy placu Kościuszki 11 w Bytomiu.

   

Serwis używa plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w informacji w zakresie ochrony danych osobowych

   

Rozmiar tekstu


Wersja kolorystyczna