Oczyszczalnia ścieków
„Miechowice”

eBOK

Fundusze
unijne

Oczyszczalnia ścieków „Miechowice” to obiekt, który przyjmuje ścieki z całej dzielnicy Miechowice. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna. Zajmuje obszar ok. 6 ha.

Działalność i bezpieczeństwo

Oczyszczalnia została zaprojektowana tak, by móc przyjąć 12 tys. m3 ścieków na dobę. Jakość oczyszczonych ścieków odprowadzanych – po zakończeniu procesu oczyszczania – do rowu Miechowickiego jest na bieżąco badana laboratoryjnie. Dzięki systematycznym badaniom BPK ma pewność, że oczyszczone ścieki trafiające do odbiornika spełniają wszystkie normy i mają pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Oprócz badań wykonywanych w warunkach laboratoryjnych jakość oczyszczanych ścieków jest monitorowana i wyświetlana – online – na pulpicie dyspozytora zmianowego. W razie wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości obsługa oczyszczalni może natychmiast reagować i podejmować działania mające na celu szybkie wyeliminowanie zakłóceń. Wszystkie parametry są automatycznie archiwizowane przez komputer. Dzięki nowoczesnej aparaturze i komputeryzacji oczyszczalni nad wszystkimi procesami i poszczególnymi etapami oczyszczania ścieków czuwa dyspozytor w nowoczesnej dyspozytorni. Na monitorze komputera i specjalnej tablicy wizualizacyjnej widać, które urządzenia na terenie oczyszczalni pracują w danej chwili. Wyświetlane są również parametry pracy tych urządzeń oraz ewentualne stany awaryjne. Dyspozytor ma także podgląd online na pomiar ilości oczyszczonych ścieków wprowadzanych do rowu Miechowickiego. Komputeryzacja obiektu pozwala nie tylko na śledzenie wszystkich procesów, które zachodzą w ciągu technologicznym, ale także na szybkie wykrycie i usunięcie wszelkich nieprawidłowości, zakłóceń i awarii. To zwiększa sprawność oczyszczalni i podnosi bezpieczeństwo na obiekcie.

Proces technologiczny

Ścieki najpierw przechodzą przez część mechaniczną procesu oczyszczania, a następnie przez część biologiczną.

Część mechaniczna to:
• hala krat (oczyszczanie z większych zanieczyszczeń, czyli tzw. skratek) › piaskownik (oczyszczanie z zawiesiny mineralnej) › separator (oddzielenie i oczyszczanie piasku) › pompownia główna.

Część biologiczna to:
• biomiksy (reaktory biologiczne): I komora (denitryfikacja, czyli oczyszczanie przy udziale bakterii beztlenowych) › II komora (oczyszczanie przy udziale bakterii tlenowych) › III komora (osadnik wtórny).

W dalszej kolejności oczyszczone już ścieki przepływają przez stację pomiarową, a następnie trafiają do odbiornika, czyli do rowu Miechowickiego. W procesie oczyszczania ścieków powstaje tzw. osad nadmierny, który jest naturalnym produktem intensywnych przemian biologicznych i musi zostać usunięty z instalacji oczyszczania. Osad z biomiksów jest odprowadzany do stacji zagęszczania, gdzie zmniejsza swoją objętość. Następnie przechodzi silne napowietrzanie, dzięki któremu giną wszystkie groźne bakterie. Kolejny etap to proces odwadniania. Dzięki niemu osad zyskuje konsystencję gliny. Tak zagęszczany osad przechodzi badania laboratoryjne, podczas których specjaliści badają czy jest bezpieczny dla środowiska, nie zawiera niepożądanych pierwiastków metali ciężkich lub zarodników pasożytów. Sprawdzony osad jest wykorzystywany na cele rolnicze i do rekultywacji nieużytków.

Oczyszczalnia posiada w rezerwie poletka osadowe, które w sytuacjach awaryjnych lub opóźnieniach w odbiorze osadów mogą być wykorzystane do składowania i suszenia osadu. Wylot z oczyszczalni „Miechowice” daje początek rowowi Miechowickiemu, który wpada do rzeki Bytomki. Badania laboratoryjne potwierdzają, że oczyszczona woda wpadająca do rowu Miechowickiego ma bardzo dobre parametry świadczące o wysokiej jakości oczyszczania. Woda wpadająca do odbiornika nie jest wodą pitną, ale jest przyjazna dla środowiska.

   

Serwis używa plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w informacji w zakresie ochrony danych osobowych

   

Rozmiar tekstu


Wersja kolorystyczna