eBOK

Inwestycje na OŚ „Centralna”

BPK Bytom - oczyszczalnia Centralna

Od 2019 roku, Spółka przeprowadziła prace modernizacyjne w zakresie inwestycji i remontów, zmierzające do unowocześniania uruchomionej w 2004 roku Oczyszczalni Ścieków „Centralna”. Efektywne technologie zastosowane w zakresie hermetyzacji i wentylacji obiektu powodują, że Spółka nie może być wskazywana jako jedyny potencjalny emitent nieprzyjemnych zapachów pojawiających się w rejonie oczyszczalni.

Po zakończeniu prac projektowych, w latach 2020-2021 zrealizowano szereg prac inwestycyjnych. W obiekcie hali krat dokonano przebudowy systemu wentylacji polegającej na wykonaniu wentylacji mechanicznej oraz zabudowie biofiltra BIOROK BR4000 ze złożem z lawy wulkanicznej o wydajności 4000 m³, dodatkowo zhermetyzowano halę krat, zmodernizowano elewację budynku, a także wymieniono stolarkę. Przy obiekcie hali krat utworzono stanowisko z instalacją dozowania chlorku żelaza (preparatu redukującego odory ściekowe).

W budynku zaplecza operacyjnego dokonano przebudowy systemu wentylacji polegającej na wykonaniu wentylacji mechanicznej oraz zabudowie biofiltra BIOROK BR2000 ze złożem z lawy wulkanicznej o wydajności 2000 m³. W pomieszczeniach zaplecza operacyjnego wymieniono dwie prasy filtracyjne na urządzenia Rodegier wraz ze stacją dozowania polimerów i urządzeniami towarzyszącymi, zakupiono dwie zagęszczarki osadu, a także stację dozowania polimerów do zagęszczarek, unowocześniając w ten sposób proces technologiczny oczyszczalni, tym samym redukując ilość i poprawiając jakość osadu. Przeprowadzono gruntowny remont budynku zaplecza operacyjnego, dostosowując go do aktualnych standardów. Ponadto zrealizowano modernizację systemu sterowania –  AKPiA, czyli Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki.

W ramach prac dotyczących zamkniętej komory fermentacyjnej dokonano jej czyszczenia, zostały wykonane prace naprawcze, wymieniono na nowe mieszadła REDOR. Zakupiono nowy zbiornik biogazu 1000 m3.

Spółka zainwestowała także w nowoczesną hermetyczną, dwustanowiskową kontenerową stację zlewną, która w sposób automatyczny, dzięki pracy czujników, może zatrzymać odbiór ścieków w przypadku przekroczenia określonych wartości.

W ramach prac przeprowadzonych na Przepompowni Śródmieście przy ul. Zabrzańskiej 1, stanowiącej funkcjonalną część Oczyszczalni Ścieków „Centralna” i będącej podstawą systemu transportu, rurociągami tłocznymi, ścieków z centrum miasta Bytomia oraz jego dzielnic: Szombierki, Łagiewniki, Rozbark do Oczyszczalni Ścieków „Centralna”, zrealizowano m.in.: wymianę pokrycia zbiorników ścieków, przebudowę systemu wentylacji polegającej na wykonaniu wentylacji mechanicznej oraz zabudowie biofiltra BIOROK BR6000 ze złożem z lawy wulkanicznej o wydajności 6000 m³ dla obiektów hali krat oraz przepompowniwymianę mieszadeł wraz z konstrukcją nośną i żurawikami, wykonano remont kapitalny jednej pompy Flygt, a dwie pompy Flygt wymieniono na nowe.

Dotychczasowy koszt, poniesiony przez Spółkę na powyższe działania, wyniósł ponad 9 mln zł. uwzględniając przy tym niezbędne prace projektowe.

W latach 2021-2022 na Oczyszczalni Ścieków „Centralna” wykonano hermetyzację piaskownika wraz hermetyzacją kanałów w hali krat za kwotę 1 929 000,00 zł netto. Wykonanie zadania zwiększyło efektywność pracy piaskownika oraz poprawiło jakość oczyszczania powietrza pochodzącego z hermetyzacji piaskownika, a poprzez zabudowę urządzeń nowej generacji zoptymalizowało zużycie energii. Ponadto przygotowano dokumentację projektową dla zadania pn. Przebudowa wentylacji dla budynku pompowni głównej na terenie OŚ „Centralna”.

Od strony głównego wjazdu na oczyszczalnię „Centralna”  zamontowana została bariera antyodorowa. Na całej długości płotu od strony ulicy Sikorskiego rozmieszczono instalację z dyszami zamgławiającymi. Bariera antyodorowa powstaje z rozpylonego wodnego roztworu specjalistycznego preparatu, który neutralizuje gazy złowonne. Drobiny antyodorowe – tzw. micele, zbudowane z cząstek wody oraz specjalnej kompozycji substancji antyodorowch, „przyciągają” molekuły złowonne i wchodzą z nimi w reakcje fizykochemiczne. Ciężkie, bezpieczne i niewyczuwalne dla ludzi i zwierząt opadają na ziemię i ulegają biodegradacji. Stosowane preparaty posiadają badania olfaktometryczne wykonywane przez akredytowane, niezależne laboratoria.

W najbliższej przyszłości BPK planuje realizację kolejnych, ważnych inwestycji. Spółka przygotowała dokumentację projektową wraz z decyzją pozwolenia na budowę w zakresie kompleksowego zadania dotyczącego pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków „Centralna” w Bytomiu – uporządkowanie gospodarki osadowej”. W ramach projektu przewidziano m.in.: budowę drugiej zamkniętej komory fermentacyjnej, instalację hydrolizy osadu, budowę węzła na biogaz i modernizację części biologicznej. Szacunkowy koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 50 000 000,00 zł netto.

W 2024 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Budowa instalacji OZE opartej o biogaz na oczyszczalni ścieków „Centralna” w Bytomiu przy ul. Sikorskiego 5a w Radzionkowie”. Szacowany koszt projektu to 36 172 500 zł. W przypadku otrzymania dofinansowania realizacja zadania będzie trwać do lipca 2027 r.  

W 2024 r. rozpoczęto także realizację zadania pn. Wykonanie wymiany mieszadła prętowego w zagęszczaczu grawitacyjnym wraz z remontem zagęszczacza grawitacyjnego. W ramach inwestycji zostanie wykonana hermetyzacja zagęszczacza osadu wstępnego i montaż biofiltra BIOROK BR 200. Roboty zakończone zostaną do końca 2024 r., a ich koszt wyniesie 1 829 862 zł.

Ponadto Spółka Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne powołała Zespół Roboczy, w skład którego wchodzą przedstawiciele naszej Spółki oraz przedstawiciele Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Radzionkowie. W ramach  prac Zespołu Roboczego, którego celem jest określenie warunków współpracy w zakresie poprawy jakości ścieków komunalnych odprowadzanych z Gminy Radzionków, wykonywane są m.in.: badania ścieków dopływających na Oczyszczalnię Ścieków „Centralna”.

   

Serwis używa plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w informacji w zakresie ochrony danych osobowych

   

Rozmiar tekstu


Wersja kolorystyczna