Ta strona używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Bytomskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Grafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPK

Ogłoszenia o przetargach BPK

Wydzierżawienie nieruchomości Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu wraz z towarzyszącą im wodociągową infrastrukturą techniczną

2018-09-21

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bytom 41-902, pl. T. Kościuszki 11
telefon: 39-67-100 fax: 39-67-158
REGON:270150701, NIP 626-000-28-26

ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

„Wydzierżawienie nieruchomości Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu wraz z towarzyszącą im wodociągową infrastrukturą techniczną”

 

Termin składania ofert upływa dnia 15.10.2018 r. o godz. 1100


Załącznik Odpowiedzi na zapytania [146 kB] Wprowadzenie: 2018-10-11 13:41:11
Załącznik Ogłoszenie wraz z załacznikami [10799 kB] Wprowadzenie: 2018-09-21 08:58:31

Wprowadzenie: 2018-09-21 08:57:29
Ostatnia aktualizacja: 2018-10-11 13:41:11

Przebudowa wodociągu Ø 400 mm w ul. Stawowej - Gwareckiej w Bytomiu

2018-09-17

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bytom 41-902, pl. T. Kościuszki 11
telefon: 39-67-100 fax: 39-67-158
REGON:270150701, NIP 626-000-28-26

ogłasza przetarg w oparciu o Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień w BPK Sp. z o.o. pod nazwą:

„Przebudowa wodociągu Ø 400 mm w ul. Stawowej - Gwareckiej w Bytomiu”

 

Termin składania ofert upływa dnia 02.10.2018 r. o godz. 900

Termin składania ofert upływa dnia 10.10.2018 r. o godz. 900


Załącznik Zmiana terminu [556 kB] Wprowadzenie: 2018-09-25 14:20:42
Załącznik Ogłoszenie [236 kB] Wprowadzenie: 2018-09-17 15:07:20
Załącznik SIWZ [6386 kB] Wprowadzenie: 2018-09-17 15:07:06
Załącznik Zał. nr 1 - formularz ofertowy [37 kB] Wprowadzenie: 2018-09-17 15:06:55
Załącznik Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [115 kB] Wprowadzenie: 2018-09-17 15:05:19
Załącznik Zał. nr 3 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy [36 kB] Wprowadzenie: 2018-09-17 15:04:44
Załącznik Zał. nr 4 - wzór umowy [9756 kB] Wprowadzenie: 2018-09-17 15:04:11
Załącznik Zał. nr 5 - wykaz wykonanych robót budowlanych [36 kB] Wprowadzenie: 2018-09-17 15:03:53
Załącznik Zał. nr 6 - wykaz osób, które będą wykonywały zamówienie [36 kB] Wprowadzenie: 2018-09-17 15:03:11
Załącznik Zał. nr 7 - oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej [36 kB] Wprowadzenie: 2018-09-17 15:02:24
Załącznik Zał. nr 8 - założenia wyjściowe do kosztorysowania [299 kB] Wprowadzenie: 2018-09-17 15:01:36
Załącznik Zał. nr 9 - przedmiar robót [32 kB] Wprowadzenie: 2018-09-17 15:00:58
Załącznik Zał. nr 10 - dokumentacja projektowa [21324 kB] Wprowadzenie: 2018-09-17 15:00:22

Wprowadzenie: 2018-09-17 14:58:51
Ostatnia aktualizacja: 2018-09-25 14:41:35

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami w rejonie ulic: Pasteura, Piecucha, Stalowa i Niemcewicza w Bytomiu - etap IIA

2018-09-11

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bytom 41-902, pl. T. Kościuszki 11
telefon: 39-67-100 fax: 39-67-158
REGON:270150701, NIP 626-000-28-26

ogłasza przetarg w oparciu o Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień w BPK Sp. z o.o. w procedurze przetargu na podstawie § 8 ust. 1 lit.a, pod nazwą:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami w rejonie ulic: Pasteura, Piecucha, Stalowa i Niemcewicza w Bytomiu - etap IIA”

 

Termin składania ofert upływa dnia 26.09.2018 r. o godz. 900


Załącznik Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania [330 kB] Wprowadzenie: 2018-10-03 12:08:15
Załącznik Odpowiedzi na zapytania. Zmiana SIWZ [445 kB] Wprowadzenie: 2018-09-20 11:19:45
Załącznik Ogłoszenie [479 kB] Wprowadzenie: 2018-09-11 13:56:42
Załącznik SIWZ [6499 kB] Wprowadzenie: 2018-09-11 13:56:24
Załącznik Zał. nr 1 - formularz ofertowy [17 kB] Wprowadzenie: 2018-09-11 13:56:13
Załącznik Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [15 kB] Wprowadzenie: 2018-09-11 13:55:36
Załącznik Zał. nr 3 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy [17 kB] Wprowadzenie: 2018-09-11 13:54:52
Załącznik Zał. nr 4 - wzór umowy [4907 kB] Wprowadzenie: 2018-09-11 13:53:50
Załącznik Zał. nr 5 - plan sytuacyjny - zadanie do realizacji [1227 kB] Wprowadzenie: 2018-09-11 13:53:14
Załącznik Zał. nr 6 - wykaz wykonanych robót budowlanych [16 kB] Wprowadzenie: 2018-09-11 13:52:28
Załącznik Zał. nr 7 - wykaz osób, które będą wykonywały zamówienie [16 kB] Wprowadzenie: 2018-09-11 13:51:50
Załącznik Zał. nr 8 - oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej [18 kB] Wprowadzenie: 2018-09-11 13:51:13
Załącznik Zał. nr 9 - założenia wyjściowe do projektowania [328 kB] Wprowadzenie: 2018-09-11 13:50:13
Załącznik Zał. nr 10 - przedmiar robót [42 kB] Wprowadzenie: 2018-09-11 13:49:40
Załącznik Zał. nr 11 - dokumentacja projektowa [53714 kB] Wprowadzenie: 2018-09-11 13:49:12

Wprowadzenie: 2018-09-11 13:46:45
Ostatnia aktualizacja: 2018-10-03 12:08:15

Dostawa polielektrolitów (sypkich i płynnych) do procesów odwadniania i zagęszczania osadów ściekowych w Oczyszczalniach Ścieków BPK Sp. z o.o.

2018-08-17

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bytom 41-902, pl. T. Kościuszki 11
telefon: 39-67-100 fax: 39-67-158
REGON:270150701, NIP 626-000-28-26

ogłasza przetarg w oparciu o Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień w BPK Sp. z o.o. pod nazwą:

"Dostawa polielektrolitów (sypkich i płynnych) do procesów odwadniania i zagęszczania osadów ściekowych w Oczyszczalniach Ścieków BPK Sp. z o.o."

 

Termin składania ofert upływa dnia 25.09.2018 r. o godz. 900


Załącznik Odpowiedzi na zapytania [208 kB] Wprowadzenie: 2018-09-18 14:42:08
Załącznik Ogłoszenie [412 kB] Wprowadzenie: 2018-08-17 09:14:30
Załącznik SIWZ [6061 kB] Wprowadzenie: 2018-08-17 09:14:23
Załącznik Zał. nr 1 - procedura doboru preparatu [718 kB] Wprowadzenie: 2018-08-17 09:14:12
Załącznik Zał. nr 2 - formularz ofertowy [18 kB] Wprowadzenie: 2018-08-17 09:14:03
Załącznik Zał. nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu [15 kB] Wprowadzenie: 2018-08-17 09:13:47
Załącznik Zał. nr 4 - wzór umowy [1630 kB] Wprowadzenie: 2018-08-17 09:13:38
Załącznik Zał. nr 5 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy [18 kB] Wprowadzenie: 2018-08-17 09:13:29
Załącznik Zał. nr 6 - wykaz dostaw [17 kB] Wprowadzenie: 2018-08-17 09:13:20
Załącznik Zał. nr 7 - oświadczenie o przynależności_braku przynależności do grupy kapitałowej [21 kB] Wprowadzenie: 2018-08-17 09:13:12

Wprowadzenie: 2018-08-17 09:12:47
Ostatnia aktualizacja: 2018-09-18 14:42:08

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom
Rozbudowa węzła produkcji biogazu i energii elektrycznej w Oczyszczalni Ścieków CENTRALNA w Bytomiu
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZENIAMI W DZIELNICY  STOLARZOWICE, GÓRNIKI W BYTOMIU – część I i II

 

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
pl. Kościuszki 11
41-902 Bytom
tel.: (32) 39-67-100
fax: (32) 39-67-158
e-mail: bpk@bpk.pl
www.bpk.pl

NIP 626-000-28-26
REGON 270150701
KRS 0000016744
Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 331 184 500,00 zł opłacony w całości
Konto: BZ WBK S.A. I o/Bytom 13109020110000000532061164


Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.