Ta strona używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Bytomskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Grafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPK

Ogłoszenia o przetargach BPK

Zakup wodomierzy klasy C na rok 2019

2019-05-14

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bytom 41-902, pl. T. Kościuszki 11
telefon: 39-67-100 fax: 39-67-158
REGON:270150701, NIP 626-000-28-26

Ogłasza przetarg w oparciu o Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień w BPK Sp. z o.o. pod nazwą:

"Zakup wodomierzy klasy C na rok 2019"

Termin składania ofert upływa dnia 30.05.2019 r. o godz. 900


Załącznik Sprostowanie [476 kB] Wprowadzenie: 2019-05-24 13:11:32
Załącznik Ogłoszenie [381 kB] Wprowadzenie: 2019-05-14 12:05:51
Załącznik SIWZ [5456 kB] Wprowadzenie: 2019-05-14 12:05:12
Załącznik Zał. nr 1 - formularz ofertowy [108 kB] Wprowadzenie: 2019-05-14 12:04:56
Załącznik Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [97 kB] Wprowadzenie: 2019-05-14 12:03:23
Załącznik Zał. nr 3 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy [257 kB] Wprowadzenie: 2019-05-14 12:02:26
Załącznik Zał. nr 4 - wzór umowy [2120 kB] Wprowadzenie: 2019-05-14 12:01:31
Załącznik Zał. nr 5 - wykaz dostaw [101 kB] Wprowadzenie: 2019-05-14 12:01:12
Załącznik Zał. nr 6 - oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej [236 kB] Wprowadzenie: 2019-05-14 12:00:48

Wprowadzenie: 2019-05-14 11:59:12
Ostatnia aktualizacja: 2019-05-24 13:11:32

Sprzedaż samochodu osobowego SKODA OCTAVIA III

2019-05-10

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bytom 41-902, pl. T. Kościuszki 11
telefon: 39-67-100 fax: 39-67-158
REGON:270150701, NIP 626-000-28-26

Ogłasza drugie postępowanie w trybie przetargu na podstawie art. 701-705 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. ze zm.) pod nazwą:

"Sprzedaż samochodu osobowego SKODA OCTAVIA III"

Termin składania ofert upływa dnia 27.05.2019 r. o godz. 900


Załącznik Ogłoszenie [1940 kB] Wprowadzenie: 2019-05-10 10:53:34
Załącznik Umowa [629 kB] Wprowadzenie: 2019-05-10 10:53:18
Załącznik Wycena [1045 kB] Wprowadzenie: 2019-05-10 10:53:04
Załącznik Załącznik nr 1 [227 kB] Wprowadzenie: 2019-05-10 10:41:36
Załącznik Załącznik nr 2 [174 kB] Wprowadzenie: 2019-05-10 10:41:17

Wprowadzenie: 2019-05-10 10:39:53
Ostatnia aktualizacja: 2019-05-10 10:54:00

Sprzedaż samochodu osobowego SKODA OCTAVIA III

2019-03-07

Bytom 41-902, pl. T. Kościuszki 11
telefon: 39-67-100 fax: 39-67-158
REGON:270150701, NIP 626-000-28-26

Ogłasza przetarg w trybie przetargu na podstawie art. 701-705 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. ze zm.)
pod nazwą:

"Sprzedaż samochodu osobowego SKODA OCTAVIA III"

Termin składania ofert upływa dnia 25.03.2019 r. o godz. 900


Załącznik Ogłoszenie o przetargu [1857 kB] Wprowadzenie: 2019-03-07 13:58:11
Załącznik Umowa [619 kB] Wprowadzenie: 2019-03-07 13:57:54
Załącznik Załącznik nr 1 [208 kB] Wprowadzenie: 2019-03-07 13:57:44
Załącznik Załącznik nr 2 [150 kB] Wprowadzenie: 2019-03-07 13:57:37

Wprowadzenie: 2019-03-07 13:49:15
Ostatnia aktualizacja: 2019-03-07 13:58:28

Wydzierżawienie nieruchomości Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu wraz z towarzyszącą im wodociągową infrastrukturą techniczną

2018-11-08

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bytom 41-902, pl. T. Kościuszki 11
telefon: 39-67-100 fax: 39-67-158
REGON:270150701, NIP 626-000-28-26

ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

„Wydzierżawienie nieruchomości Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu wraz z towarzyszącą im wodociągową infrastrukturą techniczną”

 

Termin składania ofert upływa dnia 20.11.2018 r. o godz. 1100


Załącznik Ogłoszenie z załącznikami [325 kB] Wprowadzenie: 2018-11-08 11:28:25

Wprowadzenie: 2018-11-08 11:27:58
Ostatnia aktualizacja: 2018-11-08 11:28:34

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom
Rozbudowa węzła produkcji biogazu i energii elektrycznej w Oczyszczalni Ścieków CENTRALNA w Bytomiu
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZENIAMI W DZIELNICY  STOLARZOWICE, GÓRNIKI W BYTOMIU – część I i II

 

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
pl. Kościuszki 11
41-902 Bytom
tel.: (32) 39-67-100
fax: (32) 39-67-158
e-mail: bpk@bpk.pl
www.bpk.pl

NIP 626-000-28-26
REGON 270150701
KRS 0000016744
Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 340 650 500,00 zł opłacony w całości
Konto: BZ WBK S.A. I o/Bytom 13109020110000000532061164


Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.