Ta strona używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Bytomskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Grafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPK

Ogłoszenia o przetargach BPK

Dostawa mieszadeł i żurawików na zbiorniki OŚ Centralna

2019-02-07

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bytom 41-902, pl. T. Kościuszki 11
telefon: 39-67-100 fax: 39-67-158
REGON:270150701, NIP 626-000-28-26

ogłasza przetarg w oparciu o Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień w BPK Sp. z o.o. pod nazwą:

„Dostawa mieszadeł i żurawików na zbiorniki OŚ Centralna”

 

Termin składania ofert upływa dnia 26.02.2019 r. o godz. 900


Załącznik Ogłoszenie [362 kB] Wprowadzenie: 2019-02-07 13:11:54
Załącznik SIWZ [5416 kB] Wprowadzenie: 2019-02-07 13:11:44
Załącznik Zał. nr 1 - formularz ofertowy. [112 kB] Wprowadzenie: 2019-02-07 13:11:33
Załącznik Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. [123 kB] Wprowadzenie: 2019-02-07 13:11:06
Załącznik Zał. nr 3 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy. [269 kB] Wprowadzenie: 2019-02-07 13:10:28
Załącznik Zał. nr 4 - wzór umowy [1588 kB] Wprowadzenie: 2019-02-07 13:09:53
Załącznik Zał. nr 5 - wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat. [111 kB] Wprowadzenie: 2019-02-07 13:09:23
Załącznik Zał. nr 6 - oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej. [241 kB] Wprowadzenie: 2019-02-07 13:08:44

Wprowadzenie: 2019-02-07 13:04:33
Ostatnia aktualizacja: 2019-02-07 13:43:11

Wydzierżawienie nieruchomości Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu wraz z towarzyszącą im wodociągową infrastrukturą techniczną

2018-11-08

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bytom 41-902, pl. T. Kościuszki 11
telefon: 39-67-100 fax: 39-67-158
REGON:270150701, NIP 626-000-28-26

ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

„Wydzierżawienie nieruchomości Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu wraz z towarzyszącą im wodociągową infrastrukturą techniczną”

 

Termin składania ofert upływa dnia 20.11.2018 r. o godz. 1100


Załącznik Ogłoszenie z załącznikami [325 kB] Wprowadzenie: 2018-11-08 11:28:25

Wprowadzenie: 2018-11-08 11:27:58
Ostatnia aktualizacja: 2018-11-08 11:28:34

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom
Rozbudowa węzła produkcji biogazu i energii elektrycznej w Oczyszczalni Ścieków CENTRALNA w Bytomiu
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZENIAMI W DZIELNICY  STOLARZOWICE, GÓRNIKI W BYTOMIU – część I i II

 

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
pl. Kościuszki 11
41-902 Bytom
tel.: (32) 39-67-100
fax: (32) 39-67-158
e-mail: bpk@bpk.pl
www.bpk.pl

NIP 626-000-28-26
REGON 270150701
KRS 0000016744
Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 340 650 500,00 zł opłacony w całości
Konto: BZ WBK S.A. I o/Bytom 13109020110000000532061164


Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.