Ta strona używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Bytomskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Grafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPK

Ogłoszenia o przetargach BPK

Dostawa polielektrolitów (sypkich i płynnych) do procesów odwadniania i zagęszczania osadów ściekowych w Oczyszczalniach Ścieków BPK Sp. z o.o.

2018-08-17

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bytom 41-902, pl. T. Kościuszki 11
telefon: 39-67-100 fax: 39-67-158
REGON:270150701, NIP 626-000-28-26

ogłasza przetarg w oparciu o Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień w BPK Sp. z o.o. pod nazwą:

"Dostawa polielektrolitów (sypkich i płynnych) do procesów odwadniania i zagęszczania osadów ściekowych w Oczyszczalniach Ścieków BPK Sp. z o.o."

 

Termin składania ofert upływa dnia 25.09.2018 r. o godz. 900


Załącznik Ogłoszenie [412 kB] Wprowadzenie: 2018-08-17 09:14:30
Załącznik SIWZ [6061 kB] Wprowadzenie: 2018-08-17 09:14:23
Załącznik Zał. nr 1 - procedura doboru preparatu [718 kB] Wprowadzenie: 2018-08-17 09:14:12
Załącznik Zał. nr 2 - formularz ofertowy [18 kB] Wprowadzenie: 2018-08-17 09:14:03
Załącznik Zał. nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu [15 kB] Wprowadzenie: 2018-08-17 09:13:47
Załącznik Zał. nr 4 - wzór umowy [1630 kB] Wprowadzenie: 2018-08-17 09:13:38
Załącznik Zał. nr 5 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy [18 kB] Wprowadzenie: 2018-08-17 09:13:29
Załącznik Zał. nr 6 - wykaz dostaw [17 kB] Wprowadzenie: 2018-08-17 09:13:20
Załącznik Zał. nr 7 - oświadczenie o przynależności_braku przynależności do grupy kapitałowej [21 kB] Wprowadzenie: 2018-08-17 09:13:12

Wprowadzenie: 2018-08-17 09:12:47
Ostatnia aktualizacja: 2018-08-17 09:14:48

Wykonanie robót remontowo – naprawczych tzw. starej kanalizacji ogólnospławnej na odcinku S17.1 – S15 na terenie Osiedla Pod Brzozami w Bytomiu - bezwykopowa renowacja kanału DN 400 mm

2018-08-10

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bytom 41-902, pl. T. Kościuszki 11
telefon: 39-67-100 fax: 39-67-158
REGON:270150701, NIP 626-000-28-26

ogłasza przetarg w oparciu o Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień w BPK Sp. z o.o. w procedurze przetargu na podstawie § 8 ust. 1 lit.a, pod nazwą:

„Wykonanie robót remontowo – naprawczych tzw. starej kanalizacji ogólnospławnej  na odcinku S17.1 – S15 na terenie Osiedla Pod Brzozami w Bytomiu - bezwykopowa renowacja kanału DN 400 mm”

 

Termin składania ofert upływa dnia 24.08.2018 r. o godz. 900


Załącznik Ogłoszenie [522 kB] Wprowadzenie: 2018-08-10 16:45:14
Załącznik SIWZ [6247 kB] Wprowadzenie: 2018-08-10 16:45:02
Załącznik Zał. nr 1 - formularz ofertowy [30 kB] Wprowadzenie: 2018-08-10 16:44:51
Załącznik Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków [29 kB] Wprowadzenie: 2018-08-10 16:44:42
Załącznik Zał. nr 3 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy [17 kB] Wprowadzenie: 2018-08-10 16:44:33
Załącznik Zał. nr 4 - wzór umowy [3195 kB] Wprowadzenie: 2018-08-10 16:44:21
Załącznik Zał. nr 5 - plan sytuacyjny [441 kB] Wprowadzenie: 2018-08-10 16:44:10
Załącznik Zał. nr 6 - wykaz robot [35 kB] Wprowadzenie: 2018-08-10 16:43:58
Załącznik Zał. nr 7 - wykaz osób [34 kB] Wprowadzenie: 2018-08-10 16:43:47
Załącznik Zał. nr 8 - oświadczenie o przynależności, braku przynależności do grupy kapitałowej [15 kB] Wprowadzenie: 2018-08-10 16:43:34
Załącznik Zał. nr 9 - oświadczenie w zakresie RODO [15 kB] Wprowadzenie: 2018-08-10 16:43:08

Wprowadzenie: 2018-08-10 16:42:19
Ostatnia aktualizacja: 2018-08-10 16:46:10

Roboty budowlane w zakresie usuwania awarii, eksploatacji i remontów sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem nawierzchni i terenów po wykonanych pracach na terenie działalności BPK Sp. z o.o. w obszarze II

2018-06-29

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bytom 41-902, pl. T. Kościuszki 11
telefon: 39-67-100 fax: 39-67-158
REGON:270150701, NIP 626-000-28-26

ogłasza przetarg w oparciu o Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień w BPK Sp. z o.o. w procedurze przetargu na podstawie § 8 ust. 1 lit.a, pod nazwą:

"Roboty budowlane w zakresie usuwania awarii, eksploatacji i remontów sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem nawierzchni i terenów po wykonanych pracach na terenie działalności BPK Sp. z o.o. w obszarze II"

 

Termin składania ofert upływa dnia 06.07.2018 r. o godz. 900


Załącznik Ogłoszenie [506 kB] Wprowadzenie: 2018-06-29 13:55:10
Załącznik SIWZ [7082 kB] Wprowadzenie: 2018-06-29 13:53:55
Załącznik Zał. nr 1 - formularz ofertowy [15 kB] Wprowadzenie: 2018-06-29 13:52:53
Załącznik Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [14 kB] Wprowadzenie: 2018-06-29 13:52:16
Załącznik Zał. nr 3 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy [17 kB] Wprowadzenie: 2018-06-29 13:51:07
Załącznik Zał. nr 4 - wzór umowy [3936 kB] Wprowadzenie: 2018-06-29 13:50:24
Załącznik Zał. nr 5 - wykaz narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia [16 kB] Wprowadzenie: 2018-06-29 13:50:03
Załącznik Zał. nr 6 - wykaz wykonanych robót budowlanych [15 kB] Wprowadzenie: 2018-06-29 13:47:26
Załącznik Zał. nr 7 - plan sytuacyjny z określonymi granicami obszarów [578 kB] Wprowadzenie: 2018-06-29 13:46:48
Załącznik Zał. nr 8 - szczegółowe wytyczne do rozliczania robót zlecane kosztorysem powykonawczym w ramach przetargu [1434 kB] Wprowadzenie: 2018-06-29 13:45:45 Ostatnia aktualizacja: 2018-06-29 13:46:07
Załącznik Zał. nr 9 - wykaz osób, które będą wykonywały zamówienie [15 kB] Wprowadzenie: 2018-06-29 13:42:48
Załącznik Zał. nr 10 - oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej [15 kB] Wprowadzenie: 2018-06-29 13:42:05
Załącznik Zał. nr 11 - oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO [15 kB] Wprowadzenie: 2018-06-29 13:41:10 Ostatnia aktualizacja: 2018-06-29 14:05:57

Wprowadzenie: 2018-06-29 13:38:01
Ostatnia aktualizacja: 2018-06-29 14:06:17

Roboty budowlane w zakresie usuwania awarii, eksploatacji i remontów sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem nawierzchni i terenów po wykonanych pracach na terenie działalności BPK Sp. z o.o. w trzech oddzielnych obszarach

2018-06-13

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bytom 41-902, pl. T. Kościuszki 11
telefon: 39-67-100 fax: 39-67-158
REGON:270150701, NIP 626-000-28-26

ogłasza przetarg w oparciu o Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień w BPK Sp. z o.o. pod nazwą:

"Roboty budowlane w zakresie usuwania awarii, eksploatacji i remontów sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem nawierzchni i terenów po wykonanych pracach na terenie działalności BPK Sp. z o.o. w trzech oddzielnych obszarach"

 

Termin składania ofert upływa dnia 28.06.2018 r. o godz. 900


Załącznik Zmiana treści SIWZ [572 kB] Wprowadzenie: 2018-06-18 14:04:02
Załącznik Ogłoszenie [635 kB] Wprowadzenie: 2018-06-13 15:34:06 Ostatnia aktualizacja: 2018-06-13 15:37:44
Załącznik SIWZ [6684 kB] Wprowadzenie: 2018-06-13 15:33:49 Ostatnia aktualizacja: 2018-06-13 15:38:11
Załącznik Załącznik nr 1 [38 kB] Wprowadzenie: 2018-06-13 15:33:34 Ostatnia aktualizacja: 2018-06-13 15:38:11
Załącznik Załącznik nr 2 [29 kB] Wprowadzenie: 2018-06-13 15:33:22 Ostatnia aktualizacja: 2018-06-13 15:38:09
Załącznik Załącznik nr 3 [17 kB] Wprowadzenie: 2018-06-13 15:33:13 Ostatnia aktualizacja: 2018-06-13 15:37:57
Załącznik Załącznik nr 4 [4080 kB] Wprowadzenie: 2018-06-13 15:33:03 Ostatnia aktualizacja: 2018-06-13 15:37:58
Załącznik Załącznik nr 5 [42 kB] Wprowadzenie: 2018-06-13 15:32:32 Ostatnia aktualizacja: 2018-06-13 15:38:00
Załącznik Załącznik nr 6 [32 kB] Wprowadzenie: 2018-06-13 15:32:22 Ostatnia aktualizacja: 2018-06-13 15:38:02
Załącznik Załącznik nr 7 [578 kB] Wprowadzenie: 2018-06-13 15:36:53 Ostatnia aktualizacja: 2018-06-13 15:38:03
Załącznik Załącznik nr 8 [1416 kB] Wprowadzenie: 2018-06-13 15:32:14 Ostatnia aktualizacja: 2018-06-13 15:38:04
Załącznik Załącznik nr 9 [15 kB] Wprowadzenie: 2018-06-13 15:37:20 Ostatnia aktualizacja: 2018-06-13 15:38:06
Załącznik Załącznik nr 10 [15 kB] Wprowadzenie: 2018-06-13 15:37:43 Ostatnia aktualizacja: 2018-06-13 15:38:06

Wprowadzenie: 2018-06-13 15:25:26
Ostatnia aktualizacja: 2018-06-18 14:04:02

Remont pomp wirowych i zatapialnych

2018-06-12

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bytom 41-902, pl. T. Kościuszki 11
telefon: 39-67-100 fax: 39-67-158
REGON:270150701, NIP 626-000-28-26

ogłasza przetarg w oparciu o Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień w BPK Sp. z o.o. pod nazwą:

"Remont pomp wirowych i zatapialnych"

 

Termin składania ofert upływa dnia 27.06.2018 r. o godz. 900


Załącznik Odpowiedzi na zapytania [284 kB] Wprowadzenie: 2018-06-22 14:14:57 Ostatnia aktualizacja: 2018-06-22 14:15:45
Załącznik Tabliczki znamionowe [19635 kB] Wprowadzenie: 2018-06-22 14:11:52 Ostatnia aktualizacja: 2018-06-22 14:14:09
Załącznik Zmiana treści SIWZ + Zał. nr 5 [523 kB] Wprowadzenie: 2018-06-15 12:35:56
Załącznik Ogłoszenie [375 kB] Wprowadzenie: 2018-06-12 12:24:37
Załącznik SIWZ [5401 kB] Wprowadzenie: 2018-06-12 12:24:11
Załącznik Zał. nr 1 - formularz ofertowy [96 kB] Wprowadzenie: 2018-06-12 12:23:32
Załącznik Zał. nr 2 - oświadczenie wykonawcy [74 kB] Wprowadzenie: 2018-06-12 12:22:15
Załącznik Zał. nr 3 - wykaz wykonanych usług [79 kB] Wprowadzenie: 2018-06-12 12:20:41
Załącznik Zał. nr 4 - wzór umowy [1904 kB] Wprowadzenie: 2018-06-12 12:20:05

Wprowadzenie: 2018-06-12 12:18:54
Ostatnia aktualizacja: 2018-06-22 14:15:45

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Bytomiu - Stolarzowicach w rejonie ul. Planeta - Etap I

2018-04-16

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bytom 41-902, pl. T. Kościuszki 11
telefon: 39-67-100 fax: 39-67-158
REGON:270150701, NIP 626-000-28-26

ogłasza przetarg w oparciu o Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień w BPK Sp. z o.o. pod nazwą:

"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Bytomiu - Stolarzowicach w rejonie ul. Planeta - Etap I"

 

Termin składania ofert upływa dnia 08.05.2018 r. o godz. 900


Załącznik Ogłoszenie [402 kB] Wprowadzenie: 2018-04-16 12:17:12
Załącznik SIWZ [6579 kB] Wprowadzenie: 2018-04-16 12:16:59
Załącznik Zał. nr 1 - formularz ofertowy [64 kB] Wprowadzenie: 2018-04-16 12:16:43
Załącznik Zał. nr 2 - oświadczenie wykonawcy [82 kB] Wprowadzenie: 2018-04-16 12:15:56
Załącznik Zał. nr 3 - wykaz wykonanych robót budowlanych [88 kB] Wprowadzenie: 2018-04-16 12:15:32
Załącznik Zał. nr 4 - wykaz osób [87 kB] Wprowadzenie: 2018-04-16 12:14:58
Załącznik Zał. nr 5 - wzór umowy [4421 kB] Wprowadzenie: 2018-04-16 12:14:31
Załącznik Zał. nr 6 - przedmiar robót [27 kB] Wprowadzenie: 2018-04-16 12:14:12
Załącznik Zał. nr 7 - dokumentacja projektowa [1654 kB] Wprowadzenie: 2018-04-16 12:13:45
Załącznik Zał. nr 8 - założenia wyjściowe do kosztorysowania [384 kB] Wprowadzenie: 2018-04-16 12:11:29
Załącznik Zał. nr 9 - wzór logo BPK [440 kB] Wprowadzenie: 2018-04-16 12:10:46

Wprowadzenie: 2018-04-16 12:08:38
Ostatnia aktualizacja: 2018-04-16 12:17:33

Facebook
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom
Rozbudowa węzła produkcji biogazu i energii elektrycznej w Oczyszczalni Ścieków CENTRALNA w Bytomiu
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZENIAMI W DZIELNICY  STOLARZOWICE, GÓRNIKI W BYTOMIU – część I i II

 

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
pl. Kościuszki 11
41-902 Bytom
tel.: (32) 39-67-100
fax: (32) 39-67-158
e-mail: bpk@bpk.pl
www.bpk.pl

NIP 626-000-28-26
REGON 270150701
KRS 0000016744
Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 331 184 500,00 zł opłacony w całości
Konto: BZ WBK S.A. I o/Bytom 13109020110000000532061164


Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.