Ta strona używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Bytomskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Grafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPK

Aktualności

KOMUNIKAT

2018-11-19

ZABEZPIECZ WODOMIERZ I WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĘ WODOCIĄGOWĄ PRZED ZMROŻENIEM!

 

Mróz jest niebezpieczny dla instalacji wodociągowej  i wodomierza!

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne
Sp. z o.o. przypomina, że za prawidłowy stan techniczny wewnętrznej instalacji wodociągowej oraz wodomierza odpowiada osoba, która posiada umowę o zaopatrzenie w wodę zawartą
z Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym.

To oznacza, że obowiązkiem Odbiorcy jest zabezpieczenie wewnętrznej instalacji wodociągowej i wodomierza przed zmrożeniem.

To Odbiorca ponosi wszelkie koszty naprawy uszkodzonego wodomierza i instalacji wewnętrznej.

Pamiętajmy o zamykaniu okien w pomieszczeniu, w którym znajduje się wodomierz i rury
z instalacji wewnętrznej, a w razie potrzeby docieplmy instalację i wodomierz specjalną otuliną, gąbką lub kawałkiem materiału.


Odpowiednie zabezpieczenie wewnętrznej instalacji wodociągowej i wodomierza ochroni je przed skutkami mrozu!


O obowiązkach Odbiorcy względem wewnętrznej instalacji wodociągowej i wodomierza mówi umowa o zaopatrzenie w wodę zawarta z Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym
Sp. z o.o.


W przypadku zmrożenia wewnętrznej instalacji wodociągowej lub wodomierza, prosimy w pierwszej kolejności zawiadomić zarządcę nieruchomości.

WARTO WIEDZIEĆ

Zarządzanie siecią wodociągową, czyli kto i za co odpowiada

•   ciąg główny wodociągu – eksploatuje i o jego właściwy stan techniczny dba Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne. Po stronie BPK leży sprawne dostarczanie wody, usuwanie awarii, przeprowadzanie remontów, dokonywanie napraw i wymiana uszkodzonych lub wyeksploatowanych odcinków sieci. BPK eksploatuje sieci wodociągowe, które są jego własnością.

•    przyłącze wodociągowe
-    do wodomierza głównego przyłącze wodociągowe eksploatuje Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne,
-    wodomierz główny jest własnością BPK. Natomiast zabezpieczenie go przed zmrożeniem i mechanicznym uszkodzeniem leży po stronie Odbiorcy wody. W przypadku zmrożenia wodomierza lub jego mechanicznego uszkodzenia, Odbiorca pokrywa koszty zakupu wodomierza i jego wymiany. 
-   granicą podziału własności sieci wodociągowej jest zawór za wodomierzem głównym. Przyłącze wodociągowe za wodomierzem oraz instalację wewnętrzną za zaworem eksploatuje Odbiorca wody. Dba on o właściwy stan techniczny instalacji i we własnym zakresie usuwa wszelkie występujące awarie. Pokrywa także koszty naprawy uszkodzonej instalacji.

Ważne telefony!

Dyspozytor: 32/39-67-174 lub numer 994

Biuro Obsługi Klienta: 32/39-67-124, 32/39-67-125, 32/39-67-188, 32/39-67-190

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom
Rozbudowa węzła produkcji biogazu i energii elektrycznej w Oczyszczalni Ścieków CENTRALNA w Bytomiu
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZENIAMI W DZIELNICY  STOLARZOWICE, GÓRNIKI W BYTOMIU – część I i II

 

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
pl. Kościuszki 11
41-902 Bytom
tel.: (32) 39-67-100
fax: (32) 39-67-158
e-mail: bpk@bpk.pl
www.bpk.pl

NIP 626-000-28-26
REGON 270150701
KRS 0000016744
Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 340 650 500,00 zł opłacony w całości
Konto: BZ WBK S.A. I o/Bytom 13109020110000000532061164


Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.