Ta strona używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Bytomskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Grafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPK

Nagrody i wyróżnienia

Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2011

Zdjęcie

Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2011 dla Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

W czerwcu 2011 roku Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne otrzymało statuetkę Ekolaurów, prestiżowego ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Polską Izbę Ekologii przeznaczonego dla tych przedsiębiorstw, które działają na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego.

Spółka została laureatem w kategorii gospodarka wodno-ściekowa. BPK przyznano nagrodę za realizację projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom” dofinansowanego z Funduszu Spójności. Projekt obejmował całe miasto. Kapituła konkursu doceniła bytomski projekt ze względu na to, jak poprawił on stan środowiska naturalnego w mieście. Osiągnięcie efektu ekologicznego było bowiem jednym z założeń realizacji tej jednej z największych tego typu inwestycji w kraju.


A efekt ekologiczny to osiągnięcie 98 % wskaźnika skanalizowania aglomeracji – dzisiaj Bytom ma jeden z najwyższych wskaźników skanalizowania w Polsce – oraz obniżenie strat wody. Przypomnijmy. Dzięki realizacji inwestycji straty wody w Bytomiu, w 2010 roku spadły do 16,5 %. Dla porównania można przytoczyć dane wcześniejsze. W 2009 roku straty wody wyniosły 20 %, w 2008 roku 25,2 %, natomiast w 2007 roku 27,9 %.


Ale projekt to także wymiana starych i wyeksploatowanych sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na nowe, a więc i mniej awarii. To także likwidacja starych, nieszczelnych szamb i fetoru, jaki się z nich wydobywa, modernizacja dwóch wysłużonych oczyszczalni ścieków i likwidacja pięciu, które już przestały spełniać swoją rolę oraz montaż kilkudziesięciu separatorów na sieci kanalizacji deszczowej, które mają za zadanie czyszczenie wód opadowych nim te wpadną do rzeki. Wszystko to razem sprawiło, że w znacznym stopniu poprawiła się czystość rzeki Bytomki i rowów wodnych, w tym rowu Miechowickiego. Inwestycja pochłonęła ponad 91 mln euro, z czego ponad 49,5 mln euro pochodzi z funduszy unijnych.

 

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom
Rozbudowa węzła produkcji biogazu i energii elektrycznej w Oczyszczalni Ścieków CENTRALNA w Bytomiu
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZENIAMI W DZIELNICY  STOLARZOWICE, GÓRNIKI W BYTOMIU – część I i II

 

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
pl. Kościuszki 11
41-902 Bytom
tel.: (32) 39-67-100
fax: (32) 39-67-158
e-mail: bpk@bpk.pl
www.bpk.pl

NIP 626-000-28-26
REGON 270150701
KRS 0000016744
Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 340 650 500,00 zł opłacony w całości
Konto: BZ WBK S.A. I o/Bytom 13109020110000000532061164


Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.