Ta strona używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Bytomskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Grafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPK

O projekcie

Biogaz to ekologiczne paliwo, gaz powstający w wyniku fermentacji beztlenowej osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków, które są pozostałością procesu oczyszczania ścieków. Oczyszczone ścieki trafiają do odbiornika, czyli rzeki, potoku lub rowu, a osady ściekowe tłoczone są do zamkniętej komory fermentacyjnej, w której jest wytwarzany biogaz.

Biogaz produkowany jest wyłącznie na terenie oczyszczalni ścieków „Centralna” przy ulicy Sikorskiego w Bytomiu, którą zarządza Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Powstaje tam około 3000 m3 biogazu na dobę. Zawiera on do 65 % czystego metanu. Wytworzone paliwo jest wykorzystywane do celów własnych, a więc przede wszystkim do ogrzewania komory fermentacyjnej i do produkcji energii elektrycznej o średniej mocy 120 kW, którą BPK sprzedaje do sieci krajowej uzyskując dodatkowo tzw. „zielone certyfikaty”. Niestety z powodu dużej awaryjności i małej sprawności obecnego agregatu nadmiar biogazu spalany jest bezproduktywnie w pochodni.

Ponieważ oczyszczalnia „Centralna” wytwarza więcej biogazu niż sama jest w stanie aktualnie zużyć, Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne podjęło decyzję o rozbudowie węzła energii odnawialnej. Tak powstał projekt „Rozbudowa węzła produkcji biogazu i energii elektrycznej w Oczyszczalni Ścieków CENTRALNA w Bytomiu”. Na jego realizację BPK pozyskało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet V „Środowisko”, Działanie 5.3 „Czyste powietrze i odnawialne źródła energii”. Umowę o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Spółka podpisała 19 sierpnia 2011 r.

Ale wszystko zaczęło się już dużo wcześniej, bo 21 lipca 2010 r. To wtedy BPK złożyło wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Kilka miesięcy później, bo 16 marca 2011 r. Spółka została poinformowana o podjęciu przez Zarząd Województwa Śląskiego dnia 24 lutego 2011 r. Uchwały nr 448/24/IV/2011 o wyborze projektu do dofinansowania.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 768 000 zł, środki kwalifikowane to 2 113 000 zł. Dotacja przyznana BPK wynosi 845 200 zł i stanowi 40% kosztów kwalifikowanych.

Po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim można było podpisać umowę z wykonawcą inwestycji wybranym w przetargu nieograniczonym. I tak umowa została podpisana 24 sierpnia 2011 r. Wykonawca został wybrany w trybie zaprojektuj-wybuduj, co oznacza, że ma za zadanie wykonać prace projektowe, uzyskać decyzję pozwolenia na budowę oraz przeprowadzić roboty budowlane. Inwestycja potrwa do końca lipca 2012 roku.

Przed rozpoczęciem inwestycji na terenie oczyszczalni „Centralna” funkcjonował jeden przestarzały zespół prądotwórczy przystosowany do spalania biogazu. W ramach inwestycji został on wymieniony na dwa nowe o dużo większej sprawności. Zwiększy się dzięki temu ilość produkowanej energii elektrycznej i cieplnej z biogazu. I tak, dzięki środkom unijnym zdolność produkcji tzw. zielonej energii elektrycznej zostanie zwiększona do uzyskania średniej mocy 400 kW.

Większa ilość energii wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych to większe przychody ze sprzedaży świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych na Towarowej Giełdzie Energii. Będzie to miało wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji oczyszczalni Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego.

Projekt „Rozbudowa węzła produkcji biogazu i energii elektrycznej w Oczyszczalni Ścieków CENTRALNA w Bytomiu” to bardzo dobra inwestycja w przyszłość. Produkcja biogazu bowiem to działanie na rzecz ochrony powietrza, wody i ziemi.

Loga partnerów
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom
Rozbudowa węzła produkcji biogazu i energii elektrycznej w Oczyszczalni Ścieków CENTRALNA w Bytomiu
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZENIAMI W DZIELNICY  STOLARZOWICE, GÓRNIKI W BYTOMIU – część I i II

 

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
pl. Kościuszki 11
41-902 Bytom
tel.: (32) 39-67-100
fax: (32) 39-67-158
e-mail: bpk@bpk.pl
www.bpk.pl

NIP 626-000-28-26
REGON 270150701
KRS 0000016744
Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 340 650 500,00 zł opłacony w całości
Konto: BZ WBK S.A. I o/Bytom 13109020110000000532061164


Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.