Ta strona używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Bytomskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Grafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPK

Działalność - sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Sieć kanalizacji sanitarnej

Zarządzanie siecią kanalizacyjną należy do podstawowych zadań Spółki. Obejmuje ono utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego instalacji zapewniającej ciągłość odprowadzania ścieków.

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. eksploatuje 324 767,43 m kanalizacji sanitarnej, w tym 70 764,86 m podłączeń oraz 78 541,92 m kanalizacji ogólnospławnej, w tym 5 238,50 m podłączeń.

Eksploatacja sieci kanalizacji sanitarnej polega na:

 • utrzymywaniu sieci oraz całej infrastruktury technicznej we właściwym stanie technicznym, który zapewni prawidłowe jej funkcjonowanie, a więc sprawne odprowadzanie ścieków,
 • usuwaniu awarii,
 • naprawie i wymianie uszkodzonych odcinków kanałów oraz remontach studni,
 • przeprowadzaniu inspekcji telewizyjnych dokonywanych specjalną kamerą inspekcji TV. Dzięki temu można ocenić stan techniczny,
 • czyszczeniu kanalizacji sanitarnej,
 • budowaniu nowych kanałów w ramach planów inwestycyjnych.

 

Usuwaniem awarii na sieci kanalizacyjnej zajmują się bezpośrednio specjalistyczne firmy działające na zlecenie Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego.

Ścieki płynące w kanałach niosą duże ilości odpadów biologicznych, tłuszczu oraz zawiesin. Dlatego, aby uniknąć zapchań, a tym samym zalania budynków mieszkalnych oraz innych obiektów, Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne przeprowadza okresowe czyszczenie kanalizacji – zarówno sanitarnej, jak i ogólnospławnej.

Czyszczenie kanałów wykonywane jest ręcznie i mechanicznie:

 • przy mechanicznym czyszczeniu są wykorzystywane specjalistyczne wozy ciśnieniowe,
 • czyszczenie ręczne jest prowadzone w kanałach przełazowych o średnicach przekraczających 1400 mm.

 

Granicę, która rozdziela część instalacji należącą do właściciela danej nieruchomości od kanału głównego należącego do Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego stanowi studnia techniczna znajdująca się na kanale lub granica nieruchomości:

 • za część sieci do studni technicznej lub granicy nieruchomości odpowiada i eksploatuje ją Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.,
 • za część sieci za studnią techniczną lub za granicą nieruchomości odpowiada i eksploatuje ją – we własnym zakresie i na własny koszt – właściciel nieruchomości.
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom
Rozbudowa węzła produkcji biogazu i energii elektrycznej w Oczyszczalni Ścieków CENTRALNA w Bytomiu
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZENIAMI W DZIELNICY STOLARZOWICE, GÓRNIKI W BYTOMIU – część I i II

 

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
pl. Kościuszki 11
41-902 Bytom
tel.: (32) 39-67-100
fax: (32) 39-67-158
e-mail: bpk@bpk.pl
www.bpk.pl

NIP 626-000-28-26
REGON 270150701
KRS 0000016744
Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 340 651 000,00 zł opłacony w całości

Konto: Bank Pekao S.A. 24 1240 2975 1111 0010 7096 3310


Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.